Училищен плод и мляко

Училищен плод и мляко

Училищен плод и мляко

септември 2022

И през учебната 2022-2023 г. ДГ "В.Левски" продължава за работи по Схемите "Училищен плод " и "Училищно мляко" на Държавен фонд "Земеделие" .По тях децата ще получават не само конвенционално произведени пресни плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, но и продукти добити по биологичен път.Малчуганите ще хапват отново и пчелен мед-от 3 до 6 пъти през учебната година.

Целта е подобряване на хранителните навици на децата в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на държавните изисквания ; повишаване информираността на децата и на техните родители, както и на учителите за принципите на здравословното хранене.

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/10/16/natsionalna_strategiia_za_prilaganeto_na_skhema_za_predlagane_na_plodove_zelenchutsi_mliako_i_mlechni_produkti.pdf