Обществен съвет

Обща информация

Обществен съвет на ДГ "Васил Левски", град Карлово

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ:
Виктория Василева

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ:
1. Диана Доралийска

2. Йорданка Боюклиева

3.Наталия Селдарова

4. Станка Зозикова