Прием

Тук може да намерите обща информация за приема в нашата детска градина, както и да видите и изтеглите необходимите документи за кандидатстване на вашето дете. 

Списък на приетите деца за тази година

Необходими документи за постъпване на дете в ДГ "Васил Левски"
-Писмено заявление от родителите/настойници/-по образец
- Копие от Акта за раждане на детето.
- Медицински документи – издадени от личен лекар:
     - талон за здравното и имунизационно състояние на детето;
     - отрицателен резултат от изследване за чревни паразити – изследванията да бъдат извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването;
     - медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето не боледува, не е контактно със заразно болни;
     - изследвания на кръв и урина на детето;

     -васерман /на един от родителите/ -за прием в яслена група

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община  Карлово