За нас

За нас

    През 1945 г. ръководителите на град Карлово смятат за необходимо да бъде построена първата детска градина, където да се отглеждат и възпитават децата, а майките да се включат в трудова и обществена дейност. През лятото на 1946 г., тогавашният министър на строежите прави първата копка.          Официално градината е открита през месец февруари 1950 г. Тогавашният кмет на града - доктор Никола Чакръкчиев, открива градината, като ѝ дава името на Апостола на свободата - Васил Левски.
    Годините минават неусетно. Много са тези, които да отделили ум и сърце, сили и енергия за възпитанието на стотици деца, прекрачили прага на детското заведение. Детска градина "Васил Левски" е пазител на ценностите, традициите и постиеженията на предходните поколения учители, носител на новостите в образованието на най-малките. Безброй са успехите на децата и екипите, работили през 73 години съществуване на детска градина "Васил Левски" . Всяка учебна година е наситена с празници, инициативи и реализиране на проекти. 
    Както преди, така и сега, целта на екипа на детска градина "Васил Левски" е да създаде една позитивна среда на децата, където те да се развиват, играят, учат и мечтаят, а техните родители да бъдат спокойни и уверени, че за тях се полагат висококачествени грижи. 
    Историята на детска градина "Васил Левски" не свършва до тук - тя продължава в бъдещето и ще се дописва от следващите поколения деца и учители.