БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес на формиране на граждански компетентности и качества на детето и е неделима част от цялостното образование и възпитание на личността.Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата  е приоритет за детската градина.
Архив