Еразъм + "Изграждане на капацитета на предучилищните заведения"

Еразъм + "Изграждане на капацитета на предучилищните заведения"

Еразъм + "Изграждане на капацитета на предучилищните заведения"

март 2023

Факт е договорът ни  за партньорство и участие в Проект"Capacity Building for preschools+" по Програма "Еразъм+",Ключова дейност2"Сътрудничество между организации и институции", "Малки партньорски проекти" сектор "Училищно образование".

Главната цел на дейностите по проекта е подобряване на дигиталната компетентност на учителите чрез съвместно обучение и разработка на интерактивни дигитални образователни продукти.Тематичният акцент на работата ни с децата е върху съхраняване на българските традиции, обичаи и фолклор, като важен елемент от гражданското възпитание и образование.Резултат от съвместната ни дейност с партньорите ще бъде изработването на образователна игра, свързана с особеностите на българската носия и други интерактивни образователни продукти,които ще могат да се използват от всички желаещи.Ще работим с ДГ"Пролет"-гр.Харманли, Асоциация за подпомагане на имигранта РИЛА-БНУ гр.Бургос в Испания ,Българо-италиански културен център-БНУ гр.Салерно и Киса ООД-гр.Харманли.

Реализацията на проекта започна от януари 2023 г.В ДГ"В.Левски" се провеждат дейности и меропиятия, свързани с празничния фолклорен календар и изучаване бита на българина, с активното съдействие и участие на родителите.